Inbjudan till presentation av SLP:s resultat för januari–mars 2023

Swedish Logistic Property AB (”SLP”) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2023 onsdagen den 26 april 2023, kl. 08.45. Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast kl. 10.00 samma dag.

Peter Strand, VD, och Tommy Åstrand, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och

https://ir.financialhearings.com/slp-q1-2023

Presentationen kommer att hållas på svenska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till info@slproperty.se. Presentationsmaterialet på svenska och engelska kommer att finnas tillgängligt på SLP:s webbplats https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ från kl. 09.45 den 26 april 2023.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se