Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 31 maj 2022 till 181 406 991 aktier, fördelat på 55 477 965 aktier av serie A och 125 929 026 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 31 maj 2022 till 403 318 851.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av nyemissionen av 697 483 aktier av serie B som erlades som del i köpeskillingen vid förvärvet av fastigheten Smederöd 1:10 i Stenungsunds kommun.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 17.30 CEST.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se