Emelie Sonesson är ny kommersiell förvaltare hos SLP

Fastighetsbolaget SLP har anställt Emelie Sonesson som kommersiell förvaltare. Emelie börjar sin nya tjänst senast den 2 juni 2022 och kommer att fokusera på att ytterligare stärka våra kundrelationer genom att agera som kontaktperson gentemot SLP:s hyresgäster i frågor som främst rör utveckling-, uthyrning- och förnyelsearbete.

”Vi hälsar Emelie varmt välkommen, hon kommer att bidra till vårt erbjudande till olika kunder och göra det möjligt för dem och oss att utvecklas på bästa sätt. Vi gör det genom att hålla en aktiv dialog med hyresgäster, se till att våra hyresavtal följs och är optimala för bägge parter samt i samråd med kund se till framtida behov och komma med förslag på utvecklingsmöjligheter”, säger Christian Berglund, Fastighetschef på SLP.

Emelie Sonesson kommer närmaste från en liknande tjänst på fastighetsbolaget Trianon. Emelie har gått utbildningen Fastighetsföretagande som ger en kandidat­examen på Malmö Universitet. Emelie kommer att utgå från SLP:s kontor i Malmö.

För ytterligare information:
Christian Berglund, Fastighetschef på SLP, telefon: 0730 761 069