​Carlsberg hyr mer av SLP och flyttar in tidigare än planerat

En kort tid efter sitt förvärv i Falkenberg offentliggjorde SLP att bolaget tecknat ett nytt hyresavtal med Carlsberg. Avsikten var att de skulle flytta in i lokalerna under början av 2021. Nu står det klart att Carlsberg kommer att kunna flytta in redan den 1 september i år och dessutom även hyra resterande lagerytor (1 600 kvm) inom fastigheten.

Carlsberg Sverige hyr mer av SLP och flyttar in tidigare än planerat

En kort tid efter sitt förvärv av Nettos (Coops) centrallager i Falkenberg offentliggjorde SLP att bolaget tecknat ett hyresavtal med Carlsberg Sverige avseende uthyrning av stora delar av ytorna inom fastigheten, med en planerad inflyttning under början av 2021. Efter en god dialog mellan SLP, Carlsberg Sverige och Netto (Coop) står det nu klart att inflyttningen kommer att ske redan den 1 september i år.

Vi har haft en professionell, enkel och bra dialog med Carlsberg Sverige och Netto (Coop) och är glada över att vi har kunnat hitta en lösning som blir optimal för alla inblandade. För SLP:s sida innebär det att vi kommer att kunna göra förändringen av hyresgäst inom fastigheten på ett bra och välplanerat sätt”, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Dessutom väljer Carlsberg Sverige att även hyra resterande lagerytor (1 600 kvm) inom fastigheten. Den tillkommande förhyrda ytan följer det sedan tidigare tecknade hyresavtalet med Carlsberg Sverige och gäller för en period om drygt sex år.

”Möjligheten för oss att tillträda våra nya lokaler redan i september ger oss stora fördelar. Detta inte minst då vi tidigare än planerat kan minska våra transporter jämfört med den alternativa lösning som för närvarande använder, vilket gagnar både miljön och vår operationella verksamhet” kommenterar Maria Franksen som är National Warehouse Manager & Outbound Operations Manager, Carlsberg Sverige.

Malmö den 25 juni 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon: 0705-88 16 61

_____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 230 000 kvm.