Okularet 12

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP förvärvade fastigheten Okularet 12 under första kvartalet 2022. På fastigheten fanns en pågående tillbyggnad som uppförs åt befintlig hyresgäst. Fastighetens totala yta efter färdigställande uppgår till 17 400 kvm.

  • Lokalisering: Falköping
  • Tillkommande yta: 4 440 kvm
  • Inflytt: Q2 2022
  • Hyresgäster: TBN’s Åkeri