Mosshaga 10

FastigheterGenomförda projekt

Energiprojekt

SLP bytte till LED-belysning i logistikytorna samt uppdaterade det föråldrade styrsystemet i fastigheten. Projektet genererar en besparing om ca 600 000 kWh per år – vilket motsvarar ca 30 normala villors elförbrukning årligen. Utöver energibesparingen förbättrades arbetsmiljön i lokalerna avsevärt.

  • Projektbeskrivning: Byte till LED-belysning och uppdatering av styrsystem
  • Yta: 54 000 kvm
  • Färdigställt: Q3 2020
  • Hyresgäst: Schenker Logistics, Sherwin-Williams Sweden m.fl