Kronan 4

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona med direkt närhet till E6. Inom fastigheten genomförs ett nybyggnadsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om 10,5 meter.

  • Lokalisering: Landskrona
  • Yta: 5 532 kvm
  • Inflytt: Q1 2023
  • Hyresgäster: Pharmaxim