Hoven 1

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLPs första nybyggnadsprojekt i Malmöregionen med närhet till E6, med andra ord ett attraktivt logistikläge. Byggnaden kommer inrymma lager för livsmedel, fryslager och kontor. Inom ramen för projektet har det ställts höga krav på att gestalta en byggnad som passar bra in i sin omgivning.

  • Lokalisering: Malmö, Fosie intill E6
  • Yta: 4 400 kvm
  • Certifiering: Miljöbyggnad nivå silver
  • Inflyttning: Q1 2022
  • Hyresgäster: Brödservice syd AB, Öresundteknik, The Industry Sweden AB