Grimskaftet 1

Pågående projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP äger sedan tidigare fastigheten Grimskaftet 1 på Elisedal, nära E6 och inre ringvägen, i Malmö. På fastigheten finns en byggrätt som nu utnyttjas för byggnation av fyra mindre lagerlokaler med en sammanlagd yta om 2 000 kvm.

  • Lokalisering: Malmö, Elisedal intill E6 och inre ringvägen
  • Tillkommande yta: 2 000 kvm
  • Inflytt: Q4 2023
  • Hyresgäster: Café Bar
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver