Förmannen 1

Genomförda projekt

Ombyggnadsprojekt

SLP utför en ombyggnad till sin befintliga hyresgäst Valbo Kem AB så att de kan fortsätta sin tillväxtresa och ta större ytor i anspråk. En del av lokalen anpassas så att Valbo Kem kan utöka med nya produktionslinjer och på så sätt möta sin ökade efterfrågan. Utöver det moderniseras hela lokalen med nya portar som ger ett bättre flöde i lokalerna och med ny LED-belysning som både ger ett bättre inomhusklimat och sänker energiförbrukningen.

  • Lokalisering: Ängelholm, längs E6
  • Projektbeskrivning: Hyresgästanpassning
  • Yta: Ca 3700 kvm
  • Färdigställt: Q3 2021
  • Hyresgäst: Valbo Kem AB