SLP förvärvar logistikfastighet från kommunalt bolag i Falköping

Detta blir vår första fastighet i Falköping och vi ser fram emot möjligheterna att växa i en expanderande kommun i ett strategiskt bra läge med satsningen på Skaraborg Logistic Center. Då fastigheten har järnvägsanslutning och en outnyttjad byggrätt så ser vi stora möjligheter till vidare förädling i enlighet med vår affärsmodell och våra hållbarhetsmål”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

SLP kommer att förvärva fastigheten genom en bolagsaffär från det kommunala bolaget, Fastighets AB Mösseberg, i Falköpings kommun. Affären är villkorad av slutligt kommunalt beslut. Tillträde är planerat till den 31 mars 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 650 000 kvm.

SLP acquires logistics property from municipal company in Falköping

This will be our first property in Falköping and we look forward to the opportunities to grow in an expanding municipality in a strategic location with the investment in Skaraborg Logistic Center. As the property has rail access and an unused building right, we see great opportunities for further development in line with our business model and our sustainability goals,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

SLP will acquire the property in a corporate transaction from the municipally owned company, Fastighets AB Mösseberg, in Falköping. The transaction is conditional on a final decision by the municipality. Completion is planned for 31 March 2022.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 650,000 square meters.