Ventilen 5

FastigheterGenomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

För att skapa nya möjligheter för en hyresgäst under tillväxt hjälpte SLP till att bygga ut fastigheten, samtidigt som hyresgästen kunde hålla produktionen i full drift.

  • Projektbeskrivning: Tillbyggnad av logistik
  • Yta: 1 400 kvm tillbyggnad
  • Färdigställt: Q2 2020
  • Hyresgäst: Tojo plast