Tveta-Valsta 4:9

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat fastigheten Tveta-Valsta 4:9 med en markareal om ca 17 500 kvm. Fastigheten är strategiskt belägen i Almnäs nya logistikområde strax väster om Södertälje med utmärkt läge intill E20. På fastigheten uppförs nu en modern logistikbyggnad om ca 6 500 kvm. Utöver denna byggnad finns en återstående byggrätt för en logistikbyggnad om ca 4 500 kvm.

  • Lokalisering: Almnäs, Södertälje
  • Yta: Ca 6 500 kvm
  • Inflytt: Q1 2023
  • Hyresgäster: Alfa Moving AB