Stigamo 1:46

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP stärker ytterligare sin position i Jönköping genom ännu en modern logistikanläggning på attraktivt läge i vår portfölj. Fastigheten uppförs med miljöcertifiering, väl i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom koncernen. Hus 2 är under uppbyggnad och kommer att hyras av Emotion Logistic som redan hyr hela hus 1.

  • Lokalisering: Jönköping
  • Tillkommande yta: 10 396 kvm
  • Certifiering: Miljöbyggnad Silver
  • Inflytt: Q2 2022
  • Hyresgäst: Emotion Logistic