Segeholm 10

FastigheterGenomförda projekt

Hyresgästanpassning

Ombyggnad av gammal lokal från 60-talet till modernt kontor med hög standard för att nyttjas som SLP:s huvudkontor. Målet var ett kontor med stor trivsel där alla är delaktiga samt inbyggd flexibilitet då företaget är i en tillväxtfas. Man valde därför en öppen planlösning med biocentriskt ljus för ökat välbefinnande och nerpendlade ljudabsorbenter för god akutsikt samt rikligt med mötesrum för de tillfälle då man tala enskilt/ sitta ostört. Projektet är ett gott exempel de möjligheter som finns i gamla lokaler runt om i Sverige.

  • Projektbeskrivning: Hyresgästanpassning
  • Lokalisering: Malmö, intill ringvägen
  • Yta: 325 kvm
  • Färdigställt: Q1 2021
  • Hyresgäst: SLP