Runö 7:105

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

Vi bygger till en av våra fastigheter i Stockholm. En del av tillbyggnaden är uthyrd och hyresgästen tillträder snart. Resterande ytor är ännu vakanta och vi ser ett behov efter denna typ av lokaler i detta område.

  • Lokalisering: Stockholm
  • Tillbyggd yta: Ca 2 000 kvm
  • Inflytt: Q1 2022
  • Hyresgäster: Marinbutiken på halva ytan, andra plan byggs på spekulation.