​Swedish Logistic Property AB – genomför sina första förvärv

Swedish Logistic Propety, SLP, har förvärvat två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar tillsammans över 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor årligen.

Swedish Logistic Propety, SLP, har förvärvat två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar tillsammans över 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor årligen.

”Vi är glada att kunna genomföra SLP:s första förvärv i en av Sveriges mest expansiva och intressanta regioner. De fastigheter som vi förvärvar ligger i attraktiva lägen och är i gott skick. Genom outnyttjade byggrätter har vi dessutom möjlighet till framtida nybyggnation”, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

SLP är för närvarande inne i ett flertal andra förvärvsprocesser och räknar med fortsatta förvärv under våren.

”Tidigare i veckan tillträdde SLP sina nybyggda lokaler i Lockarp. Samtidigt tillträde Christian Berglund sin tjänst som fastighetschef i SLP och Nicklas Schmidt sin tjänst som affärsutvecklare i bolaget. Det gör att vi nu är väl rustade för fortsatta förvärv i enlighet med vår tillväxtstrategi”, fortsätter Peter Strand.

Malmö den 1 mars 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.