SLP utnyttjar byggrätt och bygger ut till befintlig hyresgäst

SLP tecknade i mars i år ett sjuårigt hyresavtal med ett globalt teknikföretag avseende hela den befintliga ytan om 2 900 kvm på fastigheten Timglaset 2 i Landskrona. På fastigheten finns en byggrätt som nu kommer att utnyttjas till samma hyresgäst när en tillbyggnad om 1 400 kvm kommer att uppföras.

Tillbyggnaden av fastigheten kommer att vara klar under andra kvartalet 2024. Ny total årshyra kommer att uppgå till 3,7 mkr, vilken är fullt indexerad.

”På många av våra fastigheter har vi möjlighet att växa med våra hyresgäster. Vi är mycket nöjda över att kunna utnyttja befintlig byggrätt och erbjuda vår nuvarande hyresgäst en större yta när deras verksamhet växer”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se