SLP tillträder fastighet i Hallsberg

SLP har idag tillträtt en fastighet i Hallsberg om 280 000 kvm efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Fastighetsförvärvet offentliggjordes i slutet av juni. Transaktionsvärdet har bedömts till drygt 800 mkr, innebärande en årshyra om cirka 50 mkr. Till fastigheten tecknades även ett 15-årigt hyresavtal med Ahlsell Sverige avseende en miljöcertifierad nybyggnation omfattande ca 60 000 kvm.

”Vi är mycket glada att fastighetsbildningen vunnit laga kraft så vi kan tillträda fastigheten och fortsätta utveckla SLPs största projekt hittills”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Nybyggnationen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2024/25. Investeringen kommer att finansieras med befintlig kassa samt säkerställd bankfinansiering.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se