SLP tecknar hyresavtal i pågående nybyggnation i Malmö

SLP har tecknat ett treårigt hyresavtal med Nice Home and Building Automatic Nordics AB. Hyresgästen kommer att flytta in i SLP:s fastighet Grimskaftet 1 i södra Malmö och tillträder ca 510 kvm vid årsskiftet. Årshyran uppgår till 575 tkr och är fullt indexerad.

”Vi välkomnar Nice till vår pågående nybyggnation av citylogistik i Malmö. Projektet startades med en hyresgäst och efter denna uthyrning är drygt 60 procent av fastigheten uthyrd. Byggnaden kommer, precis som all SLP:s nyproduktion, att miljöcertifieras”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Vi ser fram emot flytten till moderna lokaler som ligger i ett centrumnära område. Nice har en stabil tillväxt och gör en större satsning på den nordiska marknaden. Vi har sökt större och mer ­anpassade lokaler i en modern och energieffektiv fastighet och är glada att kunna hitta detta hos SLP”, säger Jonas Kjellander, General Manager Nordics på Nice.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 740 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se