SLP tecknar avtal avseende nybyggnationsprojekt om 11 000 kvm tillsammans med ett 15-årigt hyresavtal

SLP har tecknat avtal avseende ett nybyggnationsprojekt om 11 000 kvm i Katrineholm samt ett 15-årigt hyresavtal med en internationell logistikaktör gällande hela ytan. Årshyran uppgår till ca 16 mkr och är fullt indexerad. Byggnaden kommer att uppföras på en fastighet om totalt 52 000 kvm vilket innebär ytterligare utbyggnadsmöjligheter. Fastigheten förvärvas från Katrineholms kommun.

Det är glädjande att kunna utveckla ytterligare ett nyproduktionsprojekt. Denna gång i form av ett fryslager med lagringsmöjligheter upp till 15 meter, som dessutom förlänger vår sedan tidigare långa hyresduration om 6,2 år. Vi har utöver detta även möjligheten att förädla fastigheten ytterligare över tid genom utbyggnad”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Fastigheten kommer att utrustas med solceller och miljöcertifieras. Inflyttning sker preliminärt december 2024. Hyresavtalet såväl som entreprenadavtalet är villkorat av att bygglov erhålls samt att markförvärvet från kommunen godkänns. Förberedelser inför byggnationen avses påbörjas inom kort.

Transaktionen som beräknas till 208 mkr kommer att finansieras med egna medel.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997
 

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 960 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se