SLP rekryterar erfaren duo från Corem inför planerad Stockholmsexpansion

Swedish Logistic Property – SLP – har en hög tillväxttakt och har under de senaste åren byggt upp ett fastighetsbestånd med drygt 50 attraktiva logistikfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om över 500 000 kvm. SLP har tidigare kommunicerat att bolaget arbetar mot en börsnotering på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022. För att möjliggöra bolagets fortsatta tillväxtresa även i Stockholmsregionen har SLP rekryterat Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren som affärsutvecklare.

De har båda en mycket lång och gedigen erfarenhet inom lager- och logistikfastigheter och kommer närmast från toppositioner inom Corem där de varit verksamma i cirka 14 år och ingått i bolagets ledningsgrupp. Jesper har senast varit verksam som marknads- och uthyrningschef och Jerker som chef för affärs- och projektutveckling.

Genom rekryteringarna tar SLP ett första viktigt steg mot att skapa en tydlig närvaro även i Stockholmsregionen. Syftet är naturligtvis att möjliggöra en fortsatt expansion även i Mälardalen. Med Jespers och Jerkers kontaktnät, kompetens och erfarenhet får vi en enormt stark och bra plattform för att möjliggöra detta, säger Peter Strand, VD i SLP.

Både Jesper och Jerker påbörjar sina tjänster inom SLP senast den 1 april 2022.

Malmö den 4 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 510 000 kvm.