SLP ökar sin andel hållbara lån till 50 procent

SLP:s arbete med att löpande energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter och på så sätt minska sitt klimatavtryck har resulterat i att bolagets andel av så kallade hållbara lån kontinuerligt ökar, för att nu uppgå till cirka 50 procent av befintlig låneportfölj.

”Genom att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och aktivt arbeta med att förbättra hållbarhetsprestandan i vårt bestånd är vi på god väg mot vårt långsiktiga mål om att nå 70 procent hållbar finansiering år 2025. Det största bidraget till miljömässigt hållbar utveckling görs genom att våra fastigheter optimeras via minskad energiförbrukning, ökad andel förnybar energi och ett miljöcertifierat fastighetsbestånd”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Vid årsskiftet utgjorde den andelen hållbara lån cirka 40 procent. Finansierings­avtalen är baserade på att delar av SLP:s fastighetsportfölj är miljöcertifierad eller har låg energianvändning. Genom hållbara lån sänker SLP sin finansieringskostnad genom en lägre räntemarginal om 5-10 baspunkter.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se