SLP köper modern logistikfastighet om 5 700 kvm

SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Smederöd 1:10 i Stenungsunds kommun med uthyrningsbar yta om ca 5 700 kvm. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 63 mkr. Betalning sker genom en kombination av kontanter och aktier, där 20 mkr betalas genom emission av nya aktier av serie B i Swedish Logistic Property AB (”SLP”). Säljare är Grindholmen Holding AB.

Fastigheten som byggdes 2010 är fullt uthyrd till hyresgästen Textilgrossisten Hefa AB, som ingår i New Wave-koncernen. Årshyran uppgår till ca 3,8 mkr. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om drygt 4 200 kvm.

”Fastigheten är ett modernt lager med över 10 000 pallplatser och ligger i ett väldigt bra logistikläge med närhet till E6:an mellan Göteborg och Oslo. Hyresgästen har en väl etablerad verksamhet i lokalerna och vi ser fram emot att gemensamt utveckla fastigheten samt att fortsätta växa i Göteborgsområdet”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Nyemission har gjorts av 697 483 aktier, till kurs om ca 28,7 kronor per aktie motsvarande ett värde om 20 mkr. Kursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen under den senaste veckan och transaktionen genomfördes på tillträdesdagen. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från SLP:s årsstämma 8 mars 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 670 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se