SLP köper ”grön” logistikanläggning i Helsingborg

Swedish Logistic Property har genom en bolagsaffär förvärvat och tillträtt ännu en attraktiv logistikanläggning i Helsingborg. Fastigheten är belägen direkt intill Icas centrallager på Långeberga i Helsingborg och har alltså ett mycket bra logistikläge. Byggnaden är förhållandevis nybyggd och innehåller fullt uthyrda kyl- och fryslager med tillhörande kontors- och personalytor.

Hyresgäst är Klimat Transport & Logistik, som är en del av Tempcon Group. Tempon Group är en företagsgrupp som specialiserat sig inom temperaturkontrollerad logistik.

”Klimat Transport & Logistik ingår i Tempcon Group och är ett av våra innovativa och entreprenörsdrivna företag som är specialister på temperaturkontrollerad logistik. I SLP har vi hittat en hyresvärd som står för samma värden och som på ett bra sätt kan svara upp mot de krav vi ställer på våra lokaler, vilket känns fantastiskt bra och tryggt för framtiden”, säger Mats Söderström, VD på Klimat -transport & Logistik AB.

Den genomsnittliga hyresdurationen på uthyrningen överstiger 10 år. Den uthyrningsbara utan uppgår till 6 911 kvm och det finns därutöver en stor potential i outnyttjade byggrätter inom fastigheten.

Logistikanläggningen har en tydlig miljöprofil genom en stor solcellsanläggning som är uppförd på byggnadens tak. Peter Strand, VD i SLP, kommenterar:

”Vi är mycket nöjda över att kunna göra ännu ett bra förvärv i Helsingborg. Det är extra roligt att se att den tidigare fastighetsägaren och hyresgästen har prioriterat att bygga solceller på byggnadens tak. Det ger fastigheten en tydlig grön profil, vilket ligger väl i linje med de hållbarhetsmål som SLP arbetar utifrån när det gäller miljömässigt hållbar utveckling av våra fastigheter. Vi ser såklart fram emot att nu få fortsätta detta arbete med en vidareutveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästen.”

Malmö den 29 juni 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61