​SLP i fastighetsaffär med Region Skåne (Regionfastigheter)

SLP förvärvade under förra året en fastighet i Östra hamnområdet i Malmö. Efter att ha genomfört rivning av befintliga byggnader inom fastigheten har SLP, med en positiv resultateffekt, genom en bolagsaffär avyttrat fastigheten till Regionfastigheter.

SLP förvärvade under förra året en fastighet i Östra hamnområdet i Malmö. Efter att ha genomfört rivning av befintliga byggnader inom fastigheten har SLP, med en positiv resultateffekt, genom en bolagsaffär avyttrat fastigheten till Regionfastigheter. Förvärvet har tillträtts av köparen. På fastigheten avser Regionfastigheter att uppföra en anläggning för att hantera Malmös stadsbussar.

SLP har redan under sitt första verksamhetsår förvärvat flera fastigheter och har påbörjat ett antal nybyggnationer. Bolaget har därigenom redan kommit långt i sin målsättning mot att vara ett självklart alternativ inom lager- och logistikfastigheter.