SLP gör nytt förvärv – köper stort markområde från Helsingborgs stad

​SLP och mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs stad har landat i ett förslag till marköverlåtelseavtal av ett cirka 29 000 kvm stort markområde vid Väla Södra i Helsingborg som ska lyftas upp till kommunstyrelsen i oktober. Fastigheten är detaljplanerad för verksamhet och SLP planerar för byggstart senare under 2019.

SLP och mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs stad har landat i ett förslag till marköverlåtelseavtal av ett cirka 29 000 kvm stort markområde vid Väla Södra i Helsingborg som ska lyftas upp till kommunstyrelsen i oktober. Fastigheten är detaljplanerad för verksamhet och SLP planerar för byggstart senare under 2019.

”Vi är långt komna i planeringen av en ny modern logistikanläggning inom den aktuella fastigheten. Våra dialoger med kommande hyresgäster har kommit långt och vår förhoppning är att inom kort kunna presentera vilka hyresgäster som kommer att etablera sig på detta fantastiska läge i Helsingborg, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.”

Fastigheten har ett mycket attraktivt läge i Helsingborg, som de senaste åren blivit en ännu starkare etableringsort i södra Sverige. På tidningen Intelligent Logistiks årliga lista över Sveriges bästa logistiklägen hamnade Helsingborg i år på en topplacering (3:e plats).

Vi har haft en positiv och bra dialog med SLP sedan bolaget bildades och ser nu fram emot deras satsning i Helsingborg, säger Sofie Thorsson som är Exploateringsingenjör på Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs Stad.”

SLP har redan under sitt första verksamhetsår förvärvat ett stort antal lager- och logistikfastigheter. Bolagets målsättning är att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter.

Malmö den 3 oktober 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon: 0705-88 16 61