SLP förvärvar logistikfastighet på attraktiva Viared i Borås

Fastighetsbolaget SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Stormen 4 i Borås kommun. På fastigheten finns en logistikbyggnad byggd 2019/2020 med total uthyrningsbar yta om ca 3 700 kvm. Overhead Conveyor System AB hyr hela fastigheten fram till 31 december 2025 och hyresvärdet uppgår till ca 3,1 mkr. På fastigheten finns även en outnyttjad byggrätt omfattande ca 1,500 kvm.

”Logistikområdet Viared är en viktig del i Sveriges infrastruktur. Med dagens förvärv har SLP tre fastigheter på Viared och vi ser goda möjligheter att växa i regionen. Fastigheten Stormen 4 ligger i nära anslutning till riksväg 40 och är nyligen uppförd, har flexibel användning och god miljöprofil. Med en outnyttjad byggrätt ser vi stora möjligheter till vidare förädling i enlighet med vår affärsmodell och våra hållbarhetsmål”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

SLP har förvärvat fastigheten genom en bolagsaffär. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 52 mkr.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm.