SLP förvärvar logistikfastighet i Nyköping för 440 Mkr – tecknar 10-årigt hyreskontrakt med Hedin Parts & Logistics

Swedish Logistic Property (SLP) har idag förvärvat och tillträtt en fullt uthyrd logistikfastighet i Nyköping. Fastigheten Arnö 4:1 omfattar cirka 168 000 kvm och har en uthyrningsbar yta på cirka 55 000 kvm. I samband med transaktionen tecknas ett 10-årigt så kallat ”triple-net-avtal” med Hedin Parts & Logistics AB, ett dotterbolag inom Hedin Group. Årshyran, som är fullt indexreglerad, uppgår till cirka 28 mkr.

 ”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet i en så kallad ”off-market-transaktion” samt tecknat ett hyreskontrakt med en stabil och långsiktig hyresgäst som kommer nyttja hela nuvarande fastighet. Vi ser stora möjligheter att dels förädla fastigheten inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv samt att genomföra en utbyggnad över tid”, säger Peter Strand, vd på SLP.  

Fastigheten, som avyttras av Hedin Group, är byggd 1976 och utnyttjas idag som Hedingruppens centrallager. Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om 440 mkr. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 810 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se