SLP förvärvar fyra fastigheter i bästa logistiklägen till ett värde av 455 Mkr

Swedish Logistic Property (SLP) har idag förvärvat och tillträtt fyra fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 48 610 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 455 Mkr och årshyran uppgår till 30,2 Mkr. Två fastigheter är belägna i Malmö, en i Helsingborg och en i Jönköping, samtliga med förädlingspotential.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat göra denna affär eftersom fastigheterna finns på strategiska logistikorter där vi redan är starka och gärna vill växa ytterligare.  Fastigheterna är i princip fullt uthyrda vilket ger ett starkt kassaflöde samtidigt som det finns en betydande förädlingspotential”, säger Peter Strand, vd för SLP.

Fastigheten i Helsingborg innefattar en mycket stor byggrätt och ligger på Ättekulla industriområde där SLP sedan tidigare äger fastigheter och uppfört nybyggnadsprojekt. Marken är detaljplanerad.

Säljare av fastigheterna är Nyfosa. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se