SLP förlänger ytterligare ett hyresavtal i Helsingborg

SLP har tecknat ett nytt hyresavtal med befintlig hyresgäst i fastigheten Aggregatet 4 i Helsingborg. Befintligt hyresavtal om 4 500 kvm, som omfattar hela fastigheten, förlängs därmed med 3,5 år. I samband med förlängningen avtalas även om utökning av bashyra för solceller.

Denna fastighet kommer att förses med en solcellsanläggning vilket många av våra hyresgäster är intresserade av. Detta ger god effekt för miljön kombinerat med hög ekonomisk avkastning för SLP och våra hyresgäster. Vi är glada att vår befintliga hyresgäst förlänger sitt avtal vilket påverkar vår nuvarande hyresduration om 6,2 år positivt och att vi tillsammans fortsätter på vår hållbarhetsresa”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP har ett antal ambitiösa hållbarhetsmål varav ett är att installerad effekt i solcellsanläggningar på fastigheter ska uppgå till minst 15 MW vid utgången av år 2025. Vid halvårsskiftet uppgick installerad effekt till 7,4 MW.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se