SLP förlänger hyresavtal och investerar i energi­besparande åtgärder

SLP har förlängt ett hyresavtal med STILL Sverige AB avseende fastigheten Malmö Stenåldern 6. STILL tillverkar bland annat truckar och pallställ och är därmed en viktig del av logistikkedjan. Bolaget har haft verksamhet i Malmöfastigheten sedan 2013 och har nu förlängt hyresavtalet till den 31 mars 2032.

”Vi är mycket glada över att STILL valt att förlänga sitt hyresavtal. Genom att förlänga avtal med befintliga hyresgäster kan vi bygga relationer och investera i fastigheterna på ett sätt som gynnar båda parterna samtidigt som vi ökar vår hyresduration. I linje med vår ambition att öka försörjningen av egen förnybar energi kommer vi tillsammans med STILL att investera i en solcellsanläggning på fastighetens tak samt installera LED-belysning som sänker elförbrukningen”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten omfattar ca 4 500 kvm och hela ytan är uthyrd till STILL Sverige AB. Solcellsanläggningen har en beräknad produktion om ca 180 000 kWh per år, motsvarande ca 65 procent av fastighetens elförbrukning. Den överskottsel som inte kan nyttjas i fastigheten säljs till elnätet.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se