SLP certifierar sina första fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift

SLP har certifierat sina första fastigheter enligt Sweden Green Building Councils (”SGBC”) system Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen är en viktig del i SLP:s arbete med att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter.

Idag har SLP erhållit certifiering för Miljöbyggnad iDrift nivå Silver för två av bolagets fastigheter i Malmö, Ventilen 5 och Segeholm 10. SLP:s huvudkontor finns i fastig­heten Segeholm 10, vilken har moderniserats genom installationer av bland annat modern LED-belysning och nytt venti­lationssystem. Ventilen 5 byggdes ut under 2020 och tillbyggnaden försågs bland annat med modern LED-belysning. 

”Detta är första steget mot att nå vårt mål att ha 50 procent certifierad uthyrnings­bar yta till år 2025. Framåt kommer vi att skala upp arbetet, som är en del i att minska våra driftkostnader samtidigt som vi bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimat­nytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, och riktar sig specifikt mot byggnader som är i drift. Fastigheterna som nu moderniserats har fem hyresgäster och en uthyrningsbar yta om ca 17 000 kvm.

”Certifiering i Miljöbyggnad iDrift är en kvalitetsstämpel och ger oss som fastighetsägare möjlighet att lättare attrahera hyresgäster, erhålla lägre finansieringskostnader och därmed högre fastighetsvärden”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:
Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 0702-277 777

Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se