SLP bygger till och förlänger hyresavtal i ytterligare sju år

SLP:s hyresgäst Hultafors hyr idag hela fastigheten Mosshaga 7 i Nässjö med en yta om 13 800 kvm med ett avtal som löper till 31 maj 2025. På del av tillhörande byggrätt kommer 1 250 kvm att byggas till, som i sin helhet kommer hyras av Hultafors, samtidigt som befintligt hyresavtal förlängs.

Tillbyggnaden av fastigheten kommer att vara klar under det första kvartalet 2024 och befintligt avtal förlängs till 2032 samtidigt som indexering har omförhandlats från 65% till 100% av hyran.

Vi är mycket nöjda över att kontinuerligt kunna förädla vårt befintliga bestånd genom att bland annat utnyttja byggrätter och erbjuda våra nuvarande hyresgäster en större yta. Därmed kan vi växa tillsammans med dem samtidigt som vi förlänger vår hyrestid”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se