SLP bygger nytt och tecknar 15-årigt hyresavtal med en internationell logistikaktör

SLP har idag genom en bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Vaggeryd Stödstorp 2:22 i Stigamo utanför Jönköping. På fastigheten, som har en totalyta om 46 200 kvm, kommer det uppföras en logistikbyggnad med en uthyrningsbar yta om drygt 18 000 kvm. Ett så kallat internationellt trippel-net avtal, som löper på 15 år avseende hela den uthyrningsbara ytan, har tecknats. Årshyran, som är fullt indexerad, uppgår till cirka 13,7 mkr.

Säljare är Reach for the stars AB och byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet i år med planerad inflyttning under fjärde kvartalet 2024. Solceller kommer att installeras på byggnaden som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

”Vi är mycket nöjda över att förvärva detta nyproduktionsprojekt i bästa logistikläge, vilket ligger helt i linje med vår strategi att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Betalning för bolaget sker med 1 150 000 B-aktier, enligt bemyndigande på årsstämman, för 28,80 kr per aktie samt egna medel. Total investering inklusive aktielikvid beräknas uppgå till cirka 230 mkr.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se