SLP bygger logistikfastighet i Landskrona

SLP har förvärvat ett markområde i ett attraktivt logistikläge i Landskrona. På fastigheten Pedalen 21, som förvärvats av Landskrona kommun, kommer SLP att bygga en logistikfastighet med en uthyrnings­bar yta om ca 3 500 kvm.

Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal med en årshyra om ca 3,1 mkr. Inflyttning i fastigheten beräknas ske vid årsskiftet 2023/2024.

”SLP fortsätter att växa i Landskrona, ett av södra Sveriges starka logistiklägen, med direkt närhet till bland annat E6. Vi beräknar kunna färdigställa fastigheten vid kommande årsskifte. Vi ser fram emot att välkomna vår hyresgäst till sina nya lokaler”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten som kommer att möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver kommer även att förses med solceller med en installerad effekt om 300 kW.

”Sedan verksamheten startade för 20 år sedan har vi sett en ökande efterfrågan på våra färska svampar. Nu tar vi ett viktigt steg för att nå ut till fler och i detta arbete har SLP varit en lyhörd och intresserad part som förstår vårt behov av effektiv logistik. SLP delar även vårt mål att minska beroendet av fossila bränslen. Det har varit en smidig och snabb process och vi ser fram emot att flytta in vid årsskiftet”, säger Rikard Pedersen, vd på Saxtorp Svamp.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 740 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se