Nuvarande CFO Tommy Åstrand utsedd till ny VD i SLP – valberedningen föreslår Peter Strand som arbetande vice ordförande

Valberedningen föreslår Peter Strand som ny arbetande vice ordförande i styrelsen från och med årsstämman. Som arbetande vice ordförande kommer Peter Strand utöver styrelseuppdraget, och som anställd i bolaget som transaktions- och strategichef, ha ett särskilt fokus på fastighetsförvärv samt att bistå styrelse och ledning i strategiska frågor. Tommy Åstrand, nuvarande CFO för SLP, kommer efter årsstämman den 26 april att efterträda Peter Strand som VD och Matilda Olsson, nuvarande ekonomichef, kommer samtidigt tillträda som CFO.

Koncernledningen kommer därmed att bestå av Tommy Åstrand som VD, Matilda Olsson som CFO och Christian Berglund som Fastighetschef.

”Peter, som en av grundarna och huvudägarna av bolaget, har tillsammans med mig under drygt fyra år målmedvetet byggt upp verksamheten med en organisation präglad av hög kompetens och stort engagemang. Detta möjliggör att vi nu kan genomföra denna succession med Tommy och Matilda. Peter kan på så sätt få möjlighet att i sin nya roll fokusera på strategiska frågor och transaktioner, vilket han brinner för. Detta säkerställer att vi fortsätter att utveckla bolaget, våra medarbetare och därmed skapa aktieägarvärde”, säger styrelsens ordförande Erik Selin.

Tommy Åstrand som tillträder som ny VD efter årsstämman har varit anställd som CFO på SLP sedan år 2020. Tommy har mångårig erfarenhet från noterade fastighetsbolag och har bland annat varit CFO på Victoria Park AB, Hembla AB och Tribona AB.

”Att Tommy, som jag arbetat ihop med under mycket lång tid i tre olika noterade fastighetsbolag, tillträder som ny VD skapar en kontinuitet i SLP och säkerställer en fortsatt tillväxt i enlighet med lagda strategier. Jag är övertygad om att Tommy tillsammans med Christian, som varit med sedan bolaget bildades och under 15 års tid arbetat med logistikfastigheter i ledande positioner, kommer på ett utmärkt sätt fortsätta utveckla bolaget. Med den tryggheten kan jag i min nya roll fokusera på transaktioner och den strategiska utvecklingen av bolaget”, säger nuvarande VD Peter Strand.

Matilda Olsson, som började sin anställning hos bolaget 2020, tillträder som ny CFO efter årsstämman och arbetar för närvarande som ekonomichef. Matilda var bland annat projektledare för noteringen av SLP på Nasdaq Stockholm under våren 2022. Hon har tidigare verkat som managementkonsult på EY.

”Jag ser verkligen fram emot min nya roll som VD. Tillsammans med övriga medarbetare har jag haft förmånen att vara med under uppbyggnaden av bolaget och är väl insatt i affärsmodell och rutiner. Jag är stolt över att vi lyckats attrahera unga, kompetenta och engagerade medarbetare, som jag ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med. Det är glädjande att kunna fortsätta arbeta tillsammans med Peter i våra nya roller och jag är även glad över att vi internt kunnat tillsätta min efterträdare”, säger tillträdande VD Tommy Åstrand.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningen kommer att föreslå att Erik Selin, Greg Dingizian, Sophia Bergendahl, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson omväljs, samt att Peter Strand nyväljs till styrelseledamöter i SLP. Erik Selin föreslås för omval till styrelseordförande. Peter Strand föreslås till vice styrelseordförande. Nuvarande vice styrelseordförande Greg Dingizian kommer fortsätta som ordinarie styrelseledamot.

För ytterligare information:
Erik Selin, styrelseordförande på SLP, telefon: 0706-074 790
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023 klockan 08:45 CET.

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-13 08:45 CET.