Kristoffer Jeppsson är ny kommersiell förvaltare hos SLP

SLP har anställt Kristoffer Jeppson som kommersiell förvaltare. Tjänsten tillträds under tredje kvartalet 2023 och kommer att förstärka den kommersiella förvaltningen som ett led i bolagets fortsatta tillväxtstrategi. Kristoffer kommer att fokusera på aktivt arbete med uthyrning av bolagets vakanta lokaler, skapa nya kundrelationer samt stärka befintliga kundrelationer genom att aktivt arbeta för hållbara lösningar med nöjda hyresgäster.

”Vi är mycket glada över att knyta Kristoffer till bolaget. SLP har vuxit i snabb takt och har nu ett bestånd omfattande 860 000 kvm uthyrningsbar yta. Genom att förstärka vår förvaltningsorganisation får vi än bättre möjlighet att fortsätta förädla och driva värde i våra fastigheter samt att optimera fastigheternas driftnetto i nära samarbete med våra hyresgäster”, säger Christian Berglund, Fastighetschef på SLP.

Kristoffer är utbildad fastighetsförvaltare vid Fastighetsakademin i Göteborg och kommer närmast från en tjänst som fastighetsförvaltare på HSB Skåne. Han kommer utgå från SLP:s kontor i Malmö.

För ytterligare information:
Christian Berglund, Fastighetschef på SLP, telefon: 0730-761 069

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se