Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

För att inspirera och uppmuntra fler till att spara energi går ett antal större aktörer i fastighetsbranschen samman i en gemensam kampanj inför vintern.

Inom fastighetsbranschen är energieffektivisering och driftoptimering inget nytt. Det är en fråga som branschen jobbat aktivt med i många år. Mot bakgrund av vinterns energisituation är dock insatser för minskad energianvändning särskilt angelägna. Det här fick fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP att gemensamt initiera en energisparkampanj under hashtagen #HusFörHus. Målet med kampanjen är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.

Genom hashtagen #HusFörHus går kampanjen att följa i sociala medier. De initiativtagande bolagen välkomnar fler fastighetsbolag såväl som kunder och samarbetspartners att delta i kampanjen.

För ytterligare information:

Anders Björling, CTO, Teknisk chef, Castellum, Tel. 073-942 09 32, anders.bjorling@castellum.se

Amanda Thynell, Hållbarhetschef Catena, Tel. 072-510 03 01, amanda.thynell@catena.se

Elin Sundberg, Projektledare Hållbarhet Corem, Tel. 070-325 70 88, elin.sundberg@corem.se

Julie Villet, Head of ESG and Innovation, Mileway, Tel. + 31 613 722 095, julie.villet@mileway.com

Jon Malmsten, Energy Transition Expert, Logicenters, Tel. 070-010 01 20, jon.malmsten@logicenters.com

Viktoria Wöhl, Hållbarhetsansvarig, SLP, Tel. 0702-27 77 77, viktoria@slproperty.se

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se