Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Antalet aktier i SLP uppgår per den 31 mars 2022 till 177 086 320 aktier, fördelat på 55 477 965 aktier av serie A och 121 608 355 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 31 mars 2022 till 398 998 180.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av nyemissionen av 24 154 590 aktier av serie B i samband med erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutio­nella investerare i Sverige och internationellt.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 17.30 CEST.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se