Delårsrapport januari–september 2023: Nya och förlängda hyresavtal genererar fortsatt lönsam expansion

Tack vare fortsatt expansion via nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster kan SLP åter presentera ett starkt kvartal. Vi fortsätter att växa och redovisar ytterligare ett kvartal med positiv underliggande nettouthyrning och värdeförändring i våra fastigheter.

 • Hyresintäkterna ökade med 43% och uppgick till 430 mkr (301).
 • Driftsnettot ökade med 50% och uppgick till 362 mkr (241).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 34% och uppgick till 228 mkr (169).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,44 kr (2,15).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 10% och uppgick till 24,20 kr. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet i den externa värderingen ökat med 30 baspunkter.
 • Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till
  2 390 mkr (1 400), motsvarande 50% (40) av låneportföljen.
 • Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 10,6 MW (3,7).
 • Åtta fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 197 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 108 mkr (734).
 • Tidigare CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Tidigare vd Peter Strand har tillträtt som transaktionsansvarig och vice styrelseordförande. Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, har samtidigt tillträtt som CFO.
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om 550 mkr.

”Sammanfattningsvis, kan vi konstatera att vi fortsätter expandera via en affärsmodell som levererar, har en stark finansiell ställning och att vi kontinuerligt flyttar fram våra marknadspositioner för att idag vara en aktör som attraherar såväl större inhemska som internationella kunder”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag, 26 oktober 2023,

kl. 10.00 CEST. Tommy Åstrand, vd, och Matilda Olsson, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ och
https://ir.financialhearings.com/slp-q3-2023

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023, kl. 08.45 CEST.

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 08:45 CET.