Pedalen 21

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett markområde i ett attraktivt logistikläge i Landskrona. På Fastigheten uppförs en logistikfastighet som i sin helhet är uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal. Fastigheten kommer möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver samt förses med solceller med en installerad effekt om 300 kW.

  • Lokalisering: Landskrona
  • Yta: 3 500 kvm
  • Inflytt: Q1 2024
  • Hyresgäster: Saxtorp Svamp
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver