SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolaget grundades under senhösten 2018 av fastighetsprofilerna Peter Strand, Mikael Hofmann, Greg Dingizian och Erik Selin. En kort tid därefter anslöt Christian Berglund som fastighetschef och Nicklas Schmidt som affärsutvecklare. Bolaget har därefter växt med Filip Persson som förvaltare/projektledare och Eli Blomberg som ekonomiansvarig. SLP har alltsedan starten kännetecknats av en stark entreprenörsanda, goda kontaktnät och nya moderna sätt att se på marknaden för lager- och logistikfastigheter.

Vår affärsidé är enkel, vi vill hyra ut rätt lokal till rätt företag på rätt läge! Kundnära förvaltning är en självklarhet för SLP. Vi vill vara den givna samarbetspartnern till våra kunder och på ett positivt och aktivt sätt bidra till deras utveckling och framgång. Inom bolaget finns en gedigen erfarenhet av lager- och logistikfastigheter, vilket gör att vi har en stor lyhördhet för specifika behov och önskemål, stora som små.

Ett snabbt växande företag med hållbarhet i fokus

Bolaget har sedan starten utökat och utvecklat fastighetsbeståndet i ett högt tempo. Även fortsättningsvis har SLP en tydlig tillväxtambition. Detta möjliggör vi genom korta beslutsvägar och finansiell styrka.

Alltsedan starten av bolaget har SLP haft en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Vi är en fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv. För oss är det därför självklart att i det dagliga arbetet med vårt fastighetsbestånd ha stort fokus på att modernisera och effektivisera våra fastigheter och på att optimera energiförbrukning. Det leder till en miljömässigt ansvarsfull förvaltning.

Fokus på projektfastigheter

SLP har på kort tid lyckats förvärva byggklar mark från kommuner och andra fastighetsägare. På dessa lägen driver vi ett antal utvecklingsprojekt och har flera nya, moderna och effektiva lager- och logistikanläggningar under produktion. Utvecklingsprojekten bedriver vi i nära samarbete med våra kunder. I vår projektutveckling har vi alltid ett fokus på långsiktighet och hur vi kan minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att samtliga nybyggnadsprojekt skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vi letar alltid efter ytterligare mark för lager- och logistikanläggningar och ser en fortsatt stor efterfrågan på goda logistiklägen.

Styrelse

Styrelsen i SLP består följande personer: