Rapporter och kalendarium

Rapporter

2020

2019

Kalendarium

 

Bokslutskommuniké 2020

11 mars 2021

Årsredovisning 2020

29 april 2021

Delårsrapport jan-mar 2021

29 april 2021

Årsstämma 2021

29 april 2021

Delårsrapport apr-jun 2021

12 juli 2021

Delårsrapport jul-sep 2021

19 oktober 2021