Rapporter och kalendarium

Rapporter

2021

2020

2019

Kalendarium

 

Delårsrapport jan-sep 2021

19 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021

21 februari 2022

Årsredovisning 2021

21 februari 2022

Årsstämma 2022

8 mars 2022