Rapporter och kalendarium

Rapporter

2021

2020

2019

Kalendarium

 

Bokslutskommuniké 2021

7 februari 2022

Årsredovisning 2021

21 februari 2022

Årsstämma 2022

8 mars 2022

Delårsrapport jan-mar 2022

27 april 2022

Delårsrapport jan-jun 2022

14 juli 2022

Delårsrapport jan-sep 2022

27 oktober 2022