Ägare

 

Ägare Antal aktier Ägarandel
Adma Förvaltnings AB 5 581 350 19,2%
Fridam Fastigheter AB 5 581 350 19,2%
Skandrenting AB 5 573 411 19,2%
HME Investment AB 5 000 000 17,2%
Bergendahl & Son Aktiebolag 2 916 111 10,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 240 300 4,3%
Nord Fondkommission AB 1 114 293 3,8%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 1 070 486 3,7%
Personal 456 978 1,6%
Övriga 465 721 1,6%
Total 29 000 000 100,0%

Ägarförteckning per 30/9 2021