Ägare

Bolaget Grunda Holding ägs till huvuddel genom bolag/privat av Peter Strand och Greg Dingizian. Bolagen Skandrenting AB och HME Invest AB ägs till huvuddel genom bolag av Erik Selin respektive Mikael Hofmann.

 

Ägare Antal aktier Ägarandel
Grunda Holding AB 12 408 778 42,8 %
Skandrenting AB 5 573 411 19,2 %
HME Invest AB 5 338 996 18,4 %
Bergendahl & Son AB 2 916 111 10,1 %
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 1 074 293 3,7 %
Jacob Karlsson AB 740 490 2,6 %
Personal 451 200 1,6 %
Övriga 496 721 1,7 %
Totalt 29 000 000 100,0 %

Ägarförteckning per 31/3 2021