Pågående projekt

För att skapa attraktiva logistikfastigheter genomför SLP löpande projekt, både nybyggnation samt hyresgästanpassningar i form av om- och tillbyggnationer.

Bild på Filip Persson

Projektchef

Filip Persson

filip@slproperty.se0733-27 27 57

Lövåsen 3:1

Nybyggnadsprojekt

SLP uppför ett modernt fryslager för livsmedel med 15 m lagringshöjd på bra logistikläge i Katrineholm. All överskottsvärme från kylmaskinerna återvinns och byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. På tomten finns en byggrätt för framtida expansion.

 • Lokalisering: Katrineholms kommun
 • Tillkommande yta: ca 11 000 kvm
 • Inflytt: Q4 2024
 • Hyresgäster: Seafrigo
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Stödstorp 2:22

Nybyggnadsprojekt

SLP uppför en logistikfastighet på bästa logistikläge i Stigamo södra, söder om Jönköping. Byggnaden blir ca 18 000 kvm och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och NollCO2 samt förses med solceller.

 • Lokalisering: Stigamo Södra, Vaggeryds kommun
 • Tillkommande yta: ca 18 000 kvm
 • Inflytt: Q4 2024
 • Hyresgäster: Dachser
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, NollCO2

Signalen 5

Nybyggnadsprojekt

SLP uppför tillsammans med hyresgästen Ahlsell ett utökat centrallager på utmärkt logistikläge i Hallsberg, i närheten av Ahlsells befintliga centrallager. Kontor- och personalytor får hög standard och lagerytor byggs för att klara högt ställda krav som följd av Ahlsells planerade automation. Fastigheten kommer att certifieras enligt Breeam Excellent och förses med laddning för tung trafik samt en solcellsanläggning om drygt 1,7 MW. Utöver detta läggs stor vikt på trivsel för personalen i from av utegym, gångstråk och aktivitetsrum.  

 • Lokalisering: Hallsberg
 • Tillkommande yta: ca 60 000 kvm
 • Inflytt: Q4 2024
 • Hyresgäster: Ahlsell Sverige
 • Miljöcertifiering: Breeam Excellent

Grimskaftet 1

Tillbyggnadsprojekt

SLP äger sedan tidigare fastigheten Grimskaftet 1 på Elisedal, nära E6 och inre ringvägen, i Malmö. På fastigheten finns en byggrätt som nu utnyttjas för byggnation av en sammanlagd yta om 2 233 kvm.

 • Lokalisering: Malmö, Elisedal intill E6 och inre ringvägen
 • Tillkommande yta: 2 233 kvm
 • Inflytt: Q2 2024
 • Hyresgäster: Café Bar, Inission Syd, Nice Home and Building Automation Nordic
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver