SLP förvärvar logistikfastighet på attraktiva Viared i Borås

”Logistikområdet Viared är en viktig del i Sveriges infrastruktur. Med dagens förvärv har SLP tre fastigheter på Viared och vi ser goda möjligheter att växa i regionen. Fastigheten Stormen 4 ligger i nära anslutning till riksväg 40 och är nyligen uppförd, har flexibel användning och god miljöprofil. Med en outnyttjad byggrätt ser vi stora möjligheter till vidare förädling i enlighet med vår affärsmodell och våra hållbarhetsmål”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

SLP har förvärvat fastigheten genom en bolagsaffär. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 52 mkr.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm.

SLP acquires logistics property in attractive Viared in Borås

“The Viared logistics area is an important part of Sweden’s infrastructure. With today’s acquisition, SLP has three properties in Viared and we see good opportunities to grow in the region. The Stormen 4 property is located in close proximity to highway 40 and is newly built, with flexible use and good environmental profile. With an unused building right, we see great opportunities for further development in line with our business model and our sustainability goals,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

SLP has acquired the property in a corporate transaction. The underlying property value amounts to SEK 52 million.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters.