Solcellsanläggning stärker SLP:s driftnetto och bidrar till ökad andel förnybar energi i Malmö

Flera av SLP:s fastigheter har solceller och med många platta tak finns bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation och drift av solceller. Anläggningen på fastigheten har en installerad effekt om ca 499 kW och en beräknad produktion om ca 434 000 kWh per år.

Det är glädjande att vi fortsätter vårt arbete med installation av solceller. Driftsekonomin i fastigheten stärks av anläggningens minskade behov av köpt el samt att solcellanläggningens överskottsel kan säljas till nätet. På det hela taget ser återbetalningstiden på investeringen mycket god ut. Ytterligare en positiv effekt är att andelen förnyelse­bar lokalt producerad energi ökar på ett hårt ansträngt nät”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661