SLP förvärvar fastighet och inleder byggnation i Södertälje

”Med färdigt bygglov och upphandlad totalentreprenad har vi möjlighet att snabbt färdigställa en ny logistikfastighet i ett bra läge väster om Södertälje centrum och närhet till E20 och E4. Vi bygger till en hyresgäst i Alfa Quality Moving AB som vi har samarbetet med tidigare och som också är hyresgäst i Jönköping. Vi har även god erfarenhet av säljaren genom två tidigare transaktioner”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

”Vi är mycket glada över att SLP väljer att köpa fastigheten och slutföra bygg­projektet, säger Håkan Sundberg, styrelseordförande i Ätteläggen Invest AB.

SLP har förvärvat fastigheten genom en bolagsaffär. Totalt fastighetsvärde, inklusive totalentreprenad uppgår till ca 140 mkr.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP acquires property and starts construction in Södertälje

“With the building permit completed and the general contractor contracted, we have the opportunity to quickly complete a new logistics property in a good location west of Södertälje city centre and close to the E20 and E4 motorways. We are building for a tenant in Alfa Quality Moving AB, with whom we have cooperated before and who is also a tenant in Jönköping. We also have good experience of the seller through two previous transactions,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

“We are very pleased that SLP has chosen to purchase the property and complete the construction project,” says Håkan Sundberg, Chairman of the Board of Ätte­läggen Invest AB.

SLP has acquired the property through a corporate transaction. The total value of the property, including the total contract, amounts to approximately SEK 140 million.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se