SLP välkomnar SP Maskiner som ny hyresgäst i Ljungby

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna SP Maskiner till moderna logistik­lokaler. Det är ett stabilt bolag som har unika produkter för skogs- och jordbruksmarknaden och vi ser fram emot en långvarig relation”, säger Peter Strand, vd på SLP.

”SP Maskiners motto är ’Always Ahead’ och med vår flytt till Långgatan 8 får vi den flexibilitet vi behöver för att möta framtiden. Vi har haft en utmärkt dialog med SLP om hur vi kan använda fastigheten på ett för vår verksamhet optimalt sätt”, säger Martin Bredenfeldt, vd på SP Maskiner.

SP Maskiner är ett välkänt internationellt varumärke med återförsäljare över hela världen. Bolaget har totalt 42 anställda, vara ca 10 i Ljungby.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP welcomes SP Maskiner as new tenant in Ljungby

We are very pleased to welcome SP Maskiner to modern logistics premises. It is a stable company with unique products for the forestry and agricultural markets and we are looking forward to a long-term relationship”, says Peter Strand, CEO of SLP.

SP Maskiner’s motto is ‘Always Ahead’ and the move to Långgatan 8 will give us the flexibility we need to meet the future. We have had an excellent dialogue with SLP about how we can utilize the property in a way that is optimal for our company,” says Martin Bredenfeldt, CEO of SP Maskiner.

SP Maskiner is a well-known international brand with dealers around the world. The company has a total of 42 employees, about 10 of them in Ljungby.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se